Wat maakt een stockshoot anders dan andere opdrachten?

Bij een stockshoot zijn we niet op zoek naar één of twee specifieke beelden, maar naar een grote kwantiteit. Een stock shoot kan wat dat betreft makkelijk 50 tot 150 verschillende foto’s opleveren. We richten ons voornamelijk op een grote variëteit in beeldmateriaal. Van individuele portretten tot groeps- of omgevingsoverzichten. Hierbij zullen we zoveel mogelijk de samenstelling van de groep of personen in beeld, veranderen.

Hierdoor verloopt de communicatie ook iets anders, dan je wellicht gewend zult zijn. We maken veel gebruik van “free posing”, waarbij korte scenes zo realistisch mogelijk gespeeld zullen worden. Ga daarbij vooral je gang, en leef je uit!

Omdat er, buiten de thema’s en concepten, eigenlijk geen sprake van een vooraf gedefinieerd beeld is, geeft dat iedereen ook alle ruimte om te improviseren.

Natuurlijk zullen we wel iets van instructies geven. Hoewel we meestal geen gebruik maken van een stylist(e), is er altijd iemand aanwezig, die de tijd in de gaten houdt, en oplet of de scene er wel er geloofwaardig uitziet. Ook letten we dan zoveel mogelijk op “wardrobe malfunctions” en styling. Het is echter niet zo, dat er iemand is, die de shoot stil legt om iets op de set te veranderen.