Mag een stockfoto overal voor gebruikt worden?

Het gebruik van stockfoto’s is aan regels gebonden. Zo mag een RF stockfoto in de regel niet gebruikt worden om een product of dienst aan te bevelen. Ook mag een foto van een persoon in de meeste gevallen niet gebruikt worden als persoonsidentificatie van een ander. Pornografische toepassing van beeldmateriaal, of het gebruik van stockfoto’s in een beledigende, illegale of kwetsende context is evenmin toegestaan.

Deze regels kunnen van agent tot agent verschillen. Echter, omdat de meeste stockfoto’s voor internettoepassingen gebruikt worden, is misbruik van beeldmateriaal, evenals schending van auteursrechten helaas niet te voorkomen.